Bilimsel Program

05.11.2018 - Pazartesi

 

Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Salonu

Özel Harekat Polis Memuru İlyas Kaygusuz Salonu

09:30 - 10:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Selçuk Kırlı
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Öz
Türk Ocakları Derneği Genel Başkanı

Prof. Dr. Yusuf Ulcay
Uludağ Üniversitesi Rektörü

 

10:00 - 11:00

Bursa Uludağ Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı
Türk Müziği Anasanat Dalı
Öğretim Üyeleri Konseri
ve
Doç. Dr. Erdem Özdemir
Türk Dünyası Müzikleri

 

11:00 - 12:30

BİRİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz (Uludağ Üniversitesi)
Konuşmacılar:

  1. Prof. Dr. İsmail Kerimov, “Cengiz Dağcı’nın Kırım’daki Hayatı ve Faaliyeti” (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)
  2. Prof. Dr. Ahtem Celilov (Dzhelilov), “Kırım Tatar Edebiyatında Milli Kimlik” (Kırım Ekonomi Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Fakültesi)
  3. Prof. Dr. Ali Duymaz,  “Bir Kültürel Miras Aktarıcısı Olarak Cengiz Dağcı” (Balıkesir Üniversitesi)
  4. Prof. Dr. Akmatalı Alimbekov, “Cengiz Dağcı ve Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Sovyetler Birliğindeki Türk Toplumlarındaki Kültürel Değerlerin Bozulması” (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)
  5. Doç. Dr. Svetlana Kerimova, “Sönmeyen Bir Işık “Cengiz Dağcı” (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)
 

12:30 - 14:00

Öğle Arası

14:00 - 15:30

İKİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerime Üstünova (Uludağ Üniversitesi)
Konuşmacılar:

  1. Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, “Kıpçaklar ve Yurdunu Kaybeden Adam” (Uludağ Üniversitesi)
  2. Prof. Dr. Hatice Şahin/ Arş. Gör. Ebru Kuybu, “Cengiz Dağcı'nın Söz Varlığı Üzerine”, (Uludağ Üniversitesi)
  3. Prof. Dr. İbrahim Şahin, “Dil ve Şiddet: Cengiz Dağcı'nın Edebi Dili Üzerine Notlar”, (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
  4.  Doç. Dr. Leniyara Celilova,“Kırım Tatarlarında Harf İnkılabı ve Edebiyat” (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)
  5. Dr. Öğretim Üyesi Bora Yılmaz, “Türkiye'de Cengiz Dağcı ve Eserleri Hakkında Yapılan Çalışmalar”

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesrin Karaca (Uludağ Üniversitesi)
Konuşmacılar:

1.Prof. Dr. Elman Guliev, “Cengiz Dağcı Nesrinde Kırım Türklerinin Hayatı ve Facialarının Bedii Aksi”, (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi)
2. Doç. Dr. Leyla Kerimova, “Bir Büyük Türk Cengiz Dağcı”, (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi)
3. Dr. Ali Şamil, “Cengiz Dağcı’nın İhtiyar Savaşçı Romanında Hayal ve Gerçeklik” (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
4. Dr. Ayten Abbasova, “Beklenen Dönüşün Hikâyesi: İhtiyar Savaşçı Kırım'da” (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi)
5. Arş. Gör. Zuhal Eroğlu Koşan, “Travma Anlatısı Olarak Badem Dalına Asılı Bebekler” (Uludağ üniversitesi)

15:30 - 15:45

Ara

15:45 - 17:15

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice Şahin (Uludağ Üniversitesi)
Konuşmacılar:

1. Neşe Sarısoy Karatay,  “Cengiz Dağcı'nın Sine-Masal Romanları "Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam" Romanları Örneğinde” (TRT)
2.  Dr. Mustafa Çetin, “Cengiz Dağcı'yı, İngiltere İle Tanıştırma, Polonya İle Barıştırma ve Geleceğe Taşımaya Dair Düşünceler” (Sabahattin Zaim Üniversitesi)
3. İsa Kocakaplan, “Dağcı’nın Söyleyin Duvarlar Şiirindeki Değişmeler” (İstanbul Kültür Üniversitesi)
4. Öğr. Gör. Ayşe Energin, “Cengiz Dağcı'nın Romanlarında Bir Sembol Olarak Üniforma” (Uludağ Üniversitesi)
5. Melek Maksudoğlu, “Cengiz Dağcı’nın İngiliz Hikâyelerinde Mekân Olgusu ve Tarihe Düşülen Not” (Kırım Emel Vakfı İngiltere Temsilcisi)

BEŞİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra Alyılmaz (Uludağ Üniversitesi)
Konuşmacılar:

1. Doç. Dr. Esmira Fuad Şükürova, “Cengiz Dağcı'nın Yurdunu Kaybeden Adam Romanında Yurt Sevdası ve Milli Kimlik Davası” (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)
2. Doç. Dr. Kelime Erdal, “ Yurdunu Kaybeden Adam Cengiz Dağcı'nın Hatıralarında Kaybolmak” (Uludağ Üniversitesi)
3. Dr. Öğrt. Üyesi Oğuzhan Karaburgu, “Hayattan Edebiyata Yansımalar: Cengiz Dağcı'nın Romanlarında Eser-Biyaografi İlişkisi” (Akdeniz Üniversitesi)
4.  Dr. Öğrt. Üyesi Levent Çanaklı, “Cengiz Dağcı'nın Eserlerinde Müslüman Türk Ahlâkı” (Uludağ Üniversitesi)
5.  Ülker Bahşiyeva, “Cengiz Dağcı Şiirlerinde Vatanperverlik Mevzusu”

 

 

06.11.2018 - Salı

09:30 - 11:00

Video gösterisi ve Konferans

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Ülkü Eliuz
Video Gösterisi: Zafer Karatay
Konferans: Selçuk Kırlı
Konu: Cengiz Dağcı Romanlarında Kişisel İç Dinamikler ve Eserlerin Ruhsal Bütünlüğüne Katkısı ile İlgili İmalar

 

11:00 - 11:15

Ara

11:15 - 12:45

ALTINCI OTURUM

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özlem Ercan (Uludağ Üniversitesi)
Konuşmacılar:

1. Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, “Cengiz Dağcı'nın Kültürel Kökenlerine Bağlılığının Simgesi Olarak Kızıltaş ve Gurzuf” (Uludağ Üniversitesi)
2. Prof. Dr. Nesrin Karaca, “Cengiz Dağcı ve Yurt Sevgisinin Yansıdığı Edebiyat Tutkusu” (Uludağ Üniversitesi)
3. Prof. Dr. Ülkü Eliuz, “Göstergeden İmgeye: Cengiz Dağcı Anlatılarında İsim-İçerik İlişkisi” (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
4. Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek, “Yurdunu Kaybeden Adamın Mitolojik Yolculuğu”, (Erciyes Üniversitesi)
5. Prof. Dr. Salim Çonoğlu, “Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllar ve Ölüm ve Korku Günleri Romanlarında Korkunun Görünümü”, (Balıkesir Üniversitesi)

YEDİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hülya Taş (Uludağ Üniversitesi)
Konuşmacılar:

1. Doç. Dr. Ferah Seferova,  “Cengiz Dağcı Şiirlerinde Halk Edebiyatı Ürünleri” (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)
2. Dr. Öğrt. Üyesi Minara Aliyeva Çınar, “Cengiz Dağcı’nın Eserlerinde Mankurtlaşmaya Karşı Dil Bilinci” (Uludağ Üniversitesi)
3. Aynur Gafarlı, “Azerbaycan'ın Orta Ümumtahsil Mekteplerinde Şagirdlerde Vatanperverlik Ruhunun Aşılanmasında Çengiz Dağcı Yaratıcılığından İstifadenin Ehemmiyeti”  (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi)
4. Arş. Gör. Fırat Ender Koçyiğit,  “Onlar da İnsandı’da Toplumsal Güvenin Yitimi”, (Uludağ Üniversitesi)
5. Öğr. Görv. Sıla Türkay Yavuzel,  “İki Dilli Türk Çocuklarının Kültürel Kimliklerini Korumaları Açısından Cengiz Dağcı'nın Önemi”

12:45

KAPANIŞCopyright © Burkon Turizm ve Kongre Org. Ltd. Şti. 2018